Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned

10. oktober 2021

I oktober markeres Nasjonal sikkerhetsmåned for 11. gang i Norge. Tema for årets kampanje er “En trygg digital hverdag”, og målet er å bidra til en sikrere digital hverdag for virksomheter og befolkningen. 

Digital sikkerhet handler både om å forebygge at noe går galt, og å håndtere skaden når den først har skjedd. Svindel av ulik art, løsepengevirus, konto-overtakelse og ID-tyveri er noen av de vanligste hendelsene privatpersoner og virksomheter utsettes for. Med økt digitalisering og bruk av hjemmekontor, er det derfor viktigere enn noen gang å ha kunnskap om hvordan man kan unngå digitale angrep. 

Viktig å være forberedt

NorSIS koordinerer Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Dette er en del av EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISA sin årlige europeiske sikkerhetsmåned. Med Nasjonal sikkerhetsmåned ønsker NorSIS å trekke fram hva man kan gjøre for å beskytte seg selv og arbeidsplassen mot uønskede hendelser og angrep. Å vite hva man skal gjøre når man blir rammet er viktig for å begrense skadevirkningene. 

Kurs i digital førstehjelp

I løpet av kampanjeperioden er det mulig å delta på arrangementer, kurs og andre aktiviteter knyttet til temaene “Digital førstehjelp” og “Vær sikker ”. Opplæringen gir verdifull kunnskap i digital sikkerhet slik at man vet hvordan man skal beskytte virksomheten, og hvilke tiltak som må iverksettes når skaden har skjedd. Det viser seg at de fleste IT-sikkerhetsbrudd er relatert til brukerne. Derfor er det ekstra viktig å ha en god opplæring om hva en god sikkerhetskultur er og hvordan et typisk angrep kan se ut. 

Vi gir din bedrift verdifull opplæring innen IT-sikkerhet

Procano tilbyr en opplæringsplattform innen IT-sikkerhet som gjør månedlige opplæringsmoduler og simuleringer. Simuleringene vi setter opp i vår opplæringsplattform vil se ut som spear phishing e-poster. Det vil si et angrep hvor den kriminelle har intensjoner om å hente ut sensitiv informasjon fra bedriften deres. Dette er den mest vanlige typen av angrep mot bedrifter og derfor viktig at ansatte kan skille disse ut. I plattformen for sikkerhetsopplæring kan dere registrere navn på leverandører, CEO, CFO, IT-avdelingen og andre viktige aktører, slik at vi kan simulere en mest mulig sannsynlig e-post.

{{cta('b0134dac-a4d8-49cd-856f-bcdc6f056297')}}

Hva gjør vi?

Referanser

Nyheter

Om oss