28. mars 2021

En god IT-kultur begynner med en Code of Conduct

Kultur. En samlebetegnelse på tanker eller adferdsmønster en gruppe mennesker har til felles. Vi bruker det på flere systemnivåer som norsk kultur, subkultur og bedriftskultur. Og i dette innlegget skal vi se litt nærmere på hvorfor alle bør bygge en god (og sikker) IT-kultur.


Kulturer kan oppstå av seg selv, eller gjennom uskrevne regler eller retningslinjer. En husregel kan være noe så banalt som: ”Når vi spiller Ludo på hytta er det alltid den yngste spilleren som begynner.” Overraskende nok er det ikke sånn i alle familier – noen kaster om å begynne og hos noen er det førstemann til mølla... 

For at spillkvelden skal bli vellykket og for å unngå uenigheter halvveis i spillet, har vi spilleregler. Spillereglene er det vi må forholde oss til for at vi faktisk skal kunne spille, og husreglene er retningslinjer eller små justeringer man tilpasser til spillestil, settingen eller ferdighetsnivå osv. Code of Conduct er husreglene til bedriften.

Code of Conduct er husreglene

Code of Conduct er dokumentet som definerer selskapets forventninger til hvordan de ansatte skal opptre i hverdagen. Den gjenspeiler virksomhetens samlede bedriftskultur, kjerneverdiene og den daglige driften.

Husreglene har som formål å ivareta virksomhetens markedsposisjon, integritet og beskytte risikoområdene. Og det viser seg at den mest effektive måten å gjøre dette på er ved å skape en inkluderende IT-kultur! Og for å skape en inkluderende IT-kultur, som samsvarer med bedriftens andre målsettinger, må forventningene og husreglene defineres av ledelsen.

Det er viktig å huske på at en inkluderende IT-kultur ikke skapes av en Code of Conduct alene – den må også skapes gjennom sosiale og faglige arenaer. Dette kan være kick-off, opplæring, seminarer, interne konkurranser og lignende.

Vi anbefaler alle selskaper – uansett størrelse – å lage en Code of Conduct. Målet er å gjøre kjerneverdiene og verdisynet tilgjengelig for de ansatte, sånn at man hele tiden arbeider mot ett felles mål. Den trenger ikke å være lang eller komplisert. Det er bedre å ha noe, enn å ikke ha noe i det hele tatt.

Fordelene med en Code of Conduct

En god IT-kultur består av et sett med verdier, normer og virkelighetsoppfatninger. Verdiene er det som oppfattes som viktig å verdt å jobbe for, normene er de sosiale reglene som avgjør hvilke holdninger, handlinger og atferd som anses som akseptabel eller uakseptabel. Og virkelighetsoppfatningen er de ansattes syn på hva som skjer rundt dem.

Kombinasjonen av disse punktene vil få de ansatte til å føle ansvar og eierskap til egen bedrift, og verdisettene vil sakte, men sikkert, bli en naturlig forlengelse av de valgene de ansatte tar. Dette kan bli synlig gjennom de kravene som settes til kvalitet og leveranser, hvordan og hva som styrer prosesser og de interne sikkerhetsrutinene.

Hva kan skje om bedriften har en Code of Conduct?

  • Bedriften kan i større grad påvirke de ansattes holdninger til egen arbeidshverdag

  • Redusert fravær gjenspeiles av ansatte som trives og har et tydelig formål

  • Prosjekter og samarbeid (internt og eksternt) har gunstigere fremdrift

  • Innkjøp og investeringer samsvarer med selskapets husregler

  • Samarbeidspartnere og leverandører velges basert på selskapets verdier

  • De ansatte er med å beskytte områdene som er utsatt for dataangrep gjennom enkle sikkerhetsrutiner i det daglige

  • Økt omdømme gir mulighet for sterkere markedsposisjon

Les mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med IT-sikkerhet og hvordan opparbeide en god IT-kultur internt. 

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter