20. juni 2021

Procano har fornyet Miljøfyrtårn-sertifikatet 

Procano er stolte over å kunne meddele at den 21. juni ble vi resertifisert for tre nye år.


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Les om hvordan vi kan være deres nye IT-leverandør. 

Procano har vært Miljøfyrtårn siden 2010. Dette innebærer at vi har en handlingsplan for miljøtiltakene våre:

  • Vi kildesorterer

  • Vi sørger for retur og gjenvinning av vårt eget og kunders elektronikkavfall

  • Vi har et bevisst forhold til bruk av energi

  • Vi stiller miljøkrav til våre leverandører

  • Våre datasentre "på bakken" og "i skyen" er sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøstyring - ISO 14001.

Procano setter fokus på miljøarbeid og jobber stadig med å ta miljøansvar i praksis!

Les mer om sertifikatet her. 

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter