21. oktober 2020

Procano støtter TV-aksjonen

For oss i Procano er miljø og bærekraft viktige retningslinjer i hverdagen. Vi mener at ingen kan gjøre alt, men alle kan jo, tross alt, gjøre litt. Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor og støtter TV-aksjonen i 2020!

Vi har vært en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift i mange år,  og det er vi fordi vi ønsker å ta vår del av det felles ansvaret som bidrar til en mer miljøvennlig og bærekraftig IT-bransje. De små grepene vi kan gjøre i dag, vil kunne utgjøre en stor forskjell for våre barn, barnebarn, dyrelivet og planeten vår.


TV-aksjonen 2020

Ikke mindre enn åtte millioner tonn havner i havet hvert år! Dette truer ikke bare dyre- og plantelivet som lever der, men også oss på land. Årets TV-aksjon har som mål å ta vare på verdenshavene ved å redusere plastutslippene.

Gjennom å etablere nye, og forbedre eksisterende avfallssystemer til mer enn 900 000 mennesker skal TV-aksjonen 2020 bekjempe forsøplingen av plast i havet. I samarbeid med lokalbefolkninger, myndigheter og næringsliv skal utslippene av plast i hav og elver reduseres med 7 000 tonn årlig.

Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål: null plast på avveie i 2030!

Vi i Procano bidrar med 10 000 kroner til TV-aksjonen 2020 – og oppfordrer samtidig våre følgere, kunder og partnere til å bidra sammen med oss.

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter