fornøyde kunder med god it
fornøyde kunder med god it
fornøyde kunder med god it

19. mars 2022

5 gode grunner til å outsource deler av din IT-drift

19 april 2022 Procano Forventet lesetid: ca 3min


Teknologi er i konstant utvikling. Det kan gjøre det vanskelig for en liten, intern IT-avdeling å sikre et forsvarlig, oppdatert og velfungerende IT-miljø. Med støtte fra en ekstern IT-leverandør, vil du kunne redusere kostnader, og øke kunnskapsnivå og effektivitet. I dette innlegget vil vi gi deg 5 gode grunner til å outsource deler eller hele din IT-avdeling.


1. IT er under stadig utvikling

Da pandemien inntraff i 2020 måtte flere enn noen gang ta i bruk digitale løsninger for å få jobben gjort. Dette medførte en rask utvikling, og Microsoft har derfor oppdatert og lansert nye applikasjoner som aldri før. Det har dermed skjedd en stor endring i arbeidsvaner og vi jobber nå fra hvor som helst, ikke bare på kontoret. Denne utviklingen og nye måten å jobbe på har også medført flere cyberangrep fra hackere som har sett sitt snitt til å utnytte sårbare arbeidssituasjoner hvor fokuset ofte er splittet. IT har måttet tilpasses kontinuerlig av personer med spesialistkunnskap, dybdeforståelse og erfaring. Det kan være vanskelig og ressurskrevende for en intern IT-avdeling å holde tritt med denne tilpasningen. Dersom du outsourcer deler av, eller hele IT-avdelingen til en tjenesteleverandør, vil du få tilgang på kompetanse basert på erfaring fra lignende selskaper og driftsmiljøer.


2. Sømløs onboarding av nyansatte

En profesjonell tjenesteleverandør skaper sin profitt gjennom skalering og automatisering. Dette gjør at IT-avdelingen kan dra nytte av rutiner som allerede er skapt for andre kunder. Blant annet kan det benyttes automatisk opprettelse av brukere i Microsoft 365, installasjon av PC, samt vedlikehold av programpakker. På denne måten kan du fortsette arbeidet ditt uten å måtte sette deg inn i overføringsprosessen.


3. Oppdatert programvare til enhver tid

Ved valg av en ekstern tjenesteleverandør vil du ta del i et større driftsmiljø som tester, verifiserer og oppdaterer programpakker på tvers av flere tusen klienter. Leverandører, som Microsoft og Apple, er kjent for å publisere oppdateringer som kan skape problemer i diverse driftsmiljøer. En tjenesteleverandør vil sørge for at oppdateringer blir kontrollert og testet før publisering i ditt driftsmiljø. På denne måten kan din IT-avdeling ha fokus på support av bedriftsfunksjoner og å utvikle applikasjoner, mens driftsleverandøren tar seg av grunnmuren. Dette er like viktig for selskaper som er skybaserte, som for de med datasenter eller intern server.


4. Support 24/7

De færreste selskap har ressurser til å opprettholde intern IT-support 24/7. Med ekstern servicedesk vil dere kunne få hjelp hele døgnet og dere slipper å tenke på for eksempel feriebemanning.


5. Reduser kostnader

Å drifte en egen IT-avdeling internt er dyrt. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore selskaper som ikke nødvendigvis har nok pågang til å dekke en spesialistfunksjon, som IT-sikkerhet eller klientdrift. Selskaper som er i vekst ønsker ofte å øke bemanningen på assistanse av bedriftsfunksjoner og utbedring av spesialprogramvare, og heller la en tjenesteleverandør ta seg av generell drift. Tjenesteleverandøren har som regel avtaler med større leverandører, som kan gi deg som kunde gode priser ved innkjøp av utstyr og lisenser.


Outsource for mer støtte til ditt IT-personell

Det finnes mange gode grunner til å outsource deler av eller hele IT-avdelingen når det kommer til kostnader, kunnskap og effektivitet. Derimot kan du ikke outsource ansvaret for din bedrifts data, og vi ser ofte at outsourcingen fungerer best der det finnes en intern stakeholder. Dette gjelder alle outsourcingsprosesser, uansett som det er IT, salg, markedsføring eller regnskap. Det kan være lurt å ha en som skjønner selskapet til å jobbe med intern IT-utvikling og ledelse, utfordringene og mulighetene. Dette har vi ved flere tilfeller sett at har en positiv effekt. Vi anbefaler heller ikke å outsource spesialistene som supporterer bedriftsspesifikke systemer, fordi disse også har en unik tilhørighet i interne bedriftsfunksjoner. Og til sist er det viktig å huske på at når du utsourcer IT-avdelingen har du fortsatt et ansvar for IT internt.


Les mer om fullt og delt ansvar.

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter