17. november 2021

Hold oversikt med Microsoft To-Do

Med en full kalender og mange gjøremål som skal gjennom i løpet av en arbeidsuke, er det fort at noen av oppgavene glemmes eller forsvinner. Dette har Microsoft løst med verktøyet To-Do.

Microsoft To-Do er en applikasjon som skal hjelpe deg å strukturere arbeidsoppgaver bedre, så du arbeider mer produktivt. To-Do er laget for oppgavebehandling på tvers av plattformene til Microsoft. Enten du pålogget skrivebordsappen via PC, eller du bruker mobilappen på farten, har du tilgang til gjøremålslisten og kan holde deg oppdatert og organisert.


Organiser dagen med Min dag

Effektivt kan du jobbe gjennom gjøremålene for dagen i Min dag (vist på bildet under). Når du åpner dagen for første gang hver dag, vil appen hilse på deg med en ny plass for å legge til oppgavene du vil oppnå den dagen og vise deg hvilken oppgaver som forfaller den dagen.


Opprett så mange lister og gjøremål du vil. Listene og gjøremålene kan du enkelt holde orden på ved å angi forfallsdatoer, påminnelser for hver oppgave og hvor viktig hver enkelt oppgave er. Du kan strukturere oppgavene i alfabetisk rekkefølge, etter opprettelsesdato eller forfallsdato.

Bruk Fremgangsmåte for å dele opp de større oppgavene for å få mer håndterlige deler og notater for å registrere ekstra detaljer. Siden alle gjøremålene lagres på Exchange Online-servere, synkroniseres de også automatisk i Outlook-oppgavene.

Start dagen med To-Do

Studier viser at 2-4 timer etter man har våknet er det beste tidspunktet for å identifisere og fokusere på gjøremål for dagen. Ved å sette av tid tidlig på dagen til å sette opp en plan og mål for dagen vil det være enklere å jobbe produktivt gjennom dagen med planen.

Microsoft To-Do er tilgjengelig både som skrivebords- og mobilapp.

Har du lest vårt blogginnlegg om hvordan du kan øke produktiviteten med Microsoft 365 og Teams? Du finner innlegget her.

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter