29. september 2020

Lenovo har resirkulert og gjenbrukt 250 000 tonn datautstyr siden 2005

For å minimere avfall og beskytte miljøet har Lenovo forpliktet seg til resirkulering i alt de gjør. Fra batterier til utgåtte produkter og energi til emballasje – har de på plass programmer og forbedringstiltak i alle aktivitetene, inkludert strenge sjekker og kontroll av tredjepartsleverandører. Siden 2005 har de prosessert over 250 000 tonn komponenter gjennom deres miljøavtale partnere.Systemet deres for administrasjon av utgåtte produkter (PELM: Product End of Live Management) omfatter demontering, gjenbruk, renovering, reproduksjon, gjenvinning, destruksjon, resirkulering, behandling og avhending av produkter og komponenter når de tas ut av bruk, går ut på dato eller kasseres. Dette inkluderer både Lenovo-merkede og ikke-merkede produkter som eies eller er godkjent av Lenovo. I 2018 bekostet og administrerte vi behandlingen av over 40 300 tonn Lenovo-eid datautstyr og utstyr returnert fra kunder. Av disse ble 2,8 % gjenbrukt som produkter eller deler, 91,7 % ble resirkulert som materialer, 3,2 % ble destruert ved omdanning av avfall til energi, 1,1 % ble destruert som avhendet, og 1,2 % ble avhendet i avfallsdeponi. Som en del av Lenovos kontinuerlige forbedringstiltak er vi alltid på utkikk etter muligheter for maksimal gjenbruk og resirkulering, les mer her..


Procano er Lenovo Gold Partner

Procano er Lenovo Gold Partner, dette sikrer at vi får de beste priser på PCer, servere og tilhørende utstyr, samt tilgang til Lenovo sitt beste oppfølgings program. Alle våre kunder drar nytte av dette i forbindelse med fornyelse, drift og vedlikehold av maskinpark. Les mer her..

Visste du at Procano er Miljøsertifisert? Det kan du lese om her. 

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter

Glad IT-ekspert
Glad IT-ekspert

Kom i gang

Få en gratis gjennomgang av deres IT-miljø fra én av våres eksperter